Kanteessa vaadittiin muun muassa työntekijän palkkasaatavia. Vastaaja ja kuultava vaativat kanteen hylkäämistä vedoten työehtosopimuksen määräykseen, jonka mukaan liittotason neuvotteluita tuli vaatia neljän kuukauden kuluessa paikallisneuvotteluiden päättymisestä puhevallan menettämisen uhalla.


Työtuomioistuin katsoi, että työehtosopimukseen osallinen liitto oli ylittänyt edellä mainitun määräajan liittotason neuvotteluita pyytäessään.

Työtuomioistuin kuitenkin katsoi välituomiosta tarkemmin ilmenevillä perusteilla, että käsillä olevassa asiassa kantajan mahdollisuutta saattaa asiansa työtuomioistuimen käsiteltäväksi ei ollut voitu rajoittaa edellä mainitulla työehtosopimusmääräyksellä. Vastaajan ja kuultavan vaatimus hylättiin.

Lähde: https://tyotuomioistuin.fi/fi/index/ratkaisut/tt202265.html