Tukityötaistelu
Työehtosopimukseen kohdistuminen
Työrauhalauseke
Työtauhavelvollisuuden rikkominen

Julkaisunumero:

TT 2023:66

Taltionumero:

H94

Diaarinumero(t):

7/03.04.02.02.00/2022

Antopäivä:

7.11.2023

Kysymys ensinnäkin tukityötaistelun työehtosopimuslain mukaisuudesta. Toimihenkilöliitto oli toimeenpannut työtaistelutoimia alalla, jolla oli vallinnut sopimukseton tila. Se oli laajentanut työtaistelutoimia siten, että ne olivat koskeneet myös eräitä yhtiöitä, joissa noudatettiin omaa yrityskohtaista työehtosopimusta. Tuomiosta tarkemmin ilmenevin perustein katsottiin, että tosiasiallisesti painostustoimilla oli ollut vaikutusta myös yrityskohtaisen työehtosopimuksen sisältöön. Tukityötaistelu oli siten osin kohdistunut myös yrityskohtaisen työehtosopimuksen määräyksiin. Koska mainittu työehtosopimus oli ollut edelleen voimassa, kyse oli ollut työehtosopimuslain vastaisesta työtaistelutoimesta. Toimihenkilöliitto tuomittiin hyvityssakkoon työrauhavelvollisuutensa rikkomisesta.

Kysymys myös työehtosopimuksen työrauhalausekkeen sisällöstä. Tuomiosta tarkemmin ilmenevin perustein katsottiin, että toimihenkilöliitto oli rikkonut mainitussa työehtosopimusmääräyksessä sovittua velvollisuuttaan välttää tukityötaistelutoimenpiteitä.

Lähde: TT 2023:66 – Työtuomioistuin (tyotuomioistuin.fi)