Mikäli työnantaja katsoo, että testaaminen on työtehtävien kannalta tarpeellista, työnantaja voi maksaa työntekijän koronatestin suoraan testin tehneelle lääkärikeskukselle tai kuittia vastaan työntekijälle verovapaasti. Työnantaja voi vähentää työtehtävien kannalta tarpeellisen koronatestin kustannukset verotuksessa, ja mahdollisesti työnantajayhtiölle testin kustannusten perusteella korvattava määrä on työnantajan veronalaista tuloa.

Vastaavasti yrittäjä itse voi vähentää koronatestinsä kulut verotuksessa.

Samaa käytäntöä sovelletaan yhtiössä työskentelevän omistajayrittäjän koronatestiin, jos myös muiden mahdollisten työntekijöiden testaamisen kustannukset korvataan vastaavalla tavalla.

Yksityinen elinkeinon- tai maataloudenharjoittaja voi samoin edellytyksin vähentää oman koronatestin kustannukset elinkeinotoiminnan tai maatalouden verotuksessa.

Verovapauden tai vähennyskelpoisuuden kannalta ei ole merkitystä työnantajan (tai elinkeinonharjoittajan tai maataloudenharjoittajan) muutoin järjestämän työterveyshuollon laajuudella.

Työnantaja ei voi kuitenkaan maksaa työntekijän perheenjäsenten, kuten lasten, koronatestejä verovapaasti.

Lähde: Edilex uutiset 18.8.2020