Työnantajan tulee hakea A1-todistusta Eläketurvakeskukselta, kun työntekijä lähtee Suomesta työskentelemään EU- tai sosiaaliturvasopimusmaihin. Todistusta on haettava riippumatta työskentelyn pituudesta. A1-todistuksella työntekijä osoittaa kuuluvansa Suomen sosiaaliturvaan.

EU:n sosiaaliturva-asetus ei suoraan määrittele aikarajoja A1-todistuksen hakemiselle. Asetus lähtee kuitenkin siitä, että todistuksen puuttuessa työ tulee vakuuttaa työskentelymaassa.

A1-todistus mukaan työ- ja koulutusmatkoille

Moni maa vaatii todistusta jo yhdestä työskentelypäivästä, ja joukkoon on viime aikoina liittynyt yhä useampi maa.

Eläketurvakeskuksen ohje on, että A1-todistus tulee hakea myös lyhyille ulkomaantyöskentelyille, kuten työ- ja koulutusmatkoille sekä lyhyille etätyöskentelyjaksoille. A1-todistusta tulee siis aina hakea yksittäiselle ulkomaan työskentelyjaksolle, kestosta riippumatta, esimerkiksi vuoden työkomennukselle tai viikon työmatkalle.

A1-todistusta ei tarvitse hakea joka kerta erikseen

Jos työntekijällä on useita lyhyitä työ- tai koulutusmatkoja vuoden aikana, riittää yhden todistuksen hakeminen. Tällöin A1-todistus voidaan myöntää yhdellä hakemuksella kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Siten yksi todistus kattaa tänä aikana kaikki ulkomailla tapahtuvat työskentelyjaksot, ja näin jokaisesta esimerkiksi lyhyestä kokousmatkasta ei tarvitse hakea A1-todistusta erikseen.

Lähde: https://www.edilex.fi/uutiset/81675