Työnantajan henkilöstömäärällä on uudistuksen myötä vaikutusta työntekijästä johtuvaa irtisanomista arvioitaessa. Irtisanomisperusteen olemassaolo määrittyy kokonaisharkinnalla, jossa otetaan jatkossa huomioon erityisenä seikkana työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä.

Työntekijöiden lukumäärän merkitys korostuu erityisesti tilanteissa, joissa työntekijän moitittavalla menettelyllä tai hänen työntekoedellytyksissä tapahtuneilla muutoksilla on työnantajan pienen koon vuoksi suhteellisesti tuntuvampia vaikutuksia. Pienellä työnantajalla on usein heikommat mahdollisuudet kestää niitä seurauksia, joita työntekijän lain tai sopimuksen vastainen menettely aiheuttaa.

Uudistus ei tuo muutoksia työnantajan velvollisuuteen antaa työntekijälle varoittamalla mahdollisuus korjata menettelyään. Työnantajan on myös selvitettävä mahdollisuus irtisanomisen välttämiseen sijoittamalla työntekijä muihin tehtäviin, joskin pienellä työnantajalla harvemmin on sellaista mahdollisuutta.

Työsopimuslain muuttamisen yhteydessä muutetaan myös työttömyysturvalakia siten, että jatkossa työnantajan päättäessä työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä on työttömyysturvan korvaukseton karenssiaika 60 päivää (aiemmin 90 päivää).