YTJ-palvelussa on nyt käytössä uudistettu osakeyhtiön ohjattu perustamispaketti, jolla voi perustaa osakeyhtiön netissä. YTJ-palvelu luo yhtiölle perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

Uudistetussa ohjatussa perustamisessa annetaan muiden tietojen lisäksi lakisääteiset tiedot yhtiön omistus- ja määräysvaltaa käyttävistä henkilöistä eli niin sanotuista tosiasiallisista edunsaajista. Näin ei enää tarvitse tehdä erillistä edunsaajailmoitusta uuden yhtiön rekisteröinnin jälkeen. Lue lisää edunsaajista prh.fi-sivuilta.

Myös ohjatun perustamispaketin ulkoasua on muutettu, ja paketti on nyt saavutettava esimerkiksi näkörajoitteisille käyttäjille.

Edunsaajatietojen ilmoittaminen osana osakeyhtiön ohjattua perustamista on toteutettu EU-rahoituksella.

Mikä on osakeyhtiön ohjattu perustamispaketti?

Ohjattu perustamispaketti on helpompi ja edullisempi tapa perustaa osakeyhtiö netissä.

Jos perustettavalla yhtiöllä ei ole osakepääomaa, vakiomuotoinen yhtiöjärjestys riittää ja ilmoitettavilla henkilöillä on suomalainen henkilötunnus, tällöin valitaan ohjattu perustamispaketti.

Osakeyhtiön ohjattu perustamispaketti YTJ-palvelussa maksaa 240 euroa 31.12.2023 asti. 1.1.2024 alkaen PRH on esittänyt hinnaksi 280 euroa. Paketin hinta 1.1.2024 alkaen vahvistuu sitten, kun asetus PRH:n maksullisista suoritteista on hyväksytty.

Käytössä myös osakeyhtiön sähköinen perustamisilmoitus

Osakeyhtiön voi perustaa YTJ-palvelussa myös perustamisilmoituksella, jossa liität itse laaditun perustamissopimuksen ja muut asiakirjat erillisinä tiedostoina.

Perustamisilmoitus tulee valita, mikäli osakeyhtiötä ei voi perustaa ohjatulla perustamispaketilla.

Osakeyhtiön perustamisilmoitus maksaa YTJ-palvelussa 320 euroa 31.12.2023 asti. 1.1.2024 alkaen PRH on esittänyt ilmoituksen hinnaksi 370 euroa.

Lähde: www.prh.fi