Vaasan hovioikeuden 2.2.2024 antama ratkaisussa nro 31 asiassa S 23/208 vahvistetaan konkurssiasiamiehen esittämä näkemys pesänhoitajan oikeudesta kohtuulliseen palkkioon ja asemasta separatistivelkojana suhteessa muihin massavelkojiin. Ratkaisussa hovioikeus toteaa, että käräjäoikeus on virheellisesti leikannut pesänhoitajan palkkiota tuomioistuinmaksujen määrällä. Koska konkurssipesä on ollut varaton ja pesänhoitaja on joutunut hakemaan muutosta palkkioonsa hovioikeudelta käräjäoikeuden virheellisen lain soveltamisen vuoksi, pesänhoitajalta ei konkurssiasiamiehen esittämän mukaisesti ole peritty oikeudenkäyntimaksua hovioikeudessa.

Lähde: Konkurssipesän hoitajan palkkio maksetaan ennen massavelkoja, esim. oikeudenkäyntimaksuja – Asianajajaliitto