Hallitus esittää jatkoa väliaikaiselle laille, jolla on nostettu velkojan kynnystä hakea velallinen konkurssiin, käytännössä siis rajoitettu velkojan oikeutta hakea velallinen konkurssiin. Väliaikaisena voimassa olevan lain voimassaoloa on tarkoitus jatkaa tammikuun 2021 loppuun asti.

Konkurssilain mukaan velallisen konkurssiin asettamisen edellytyksenä on, että velallinen on maksukyvytön. Velallinen voi itse ilmoittaa olevansa maksukyvytön, mutta velkojan hakiessa velallisesta konkurssiin, on velkojan osoitettava velallisen maksukyvyttömyys. Näyttö maksukyvyttömyydestä voidaan rakentaa laissa määriteltyjen oletusten varaan, joiden mukaan velallista on pidettävä maksukyvyttömänä (jollein toisin osoiteta), jos:

  1. velallinen on lakkauttanut maksunsa,
  2. ulosotossa on konkurssihakemusta edeltäneiden 6 kuukauden aikana ilmennyt, ettei velalliselta kerry varoja saatavan täydeksi suorittamiseksi, tai
  3. kirjanpitovelvollinen velallinen ei viikon kuluessa velkojan maksukehotuksesta ole maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa

Nyt väliaikaisena voimasssa olevan lain mukaan velallista ei oleteta maksukyvyttömäksi sillä perusteella, että hän ei ole viikon kuluessa velkojan maksukehotuksesta maksanut saatavaa. Velkojan, joka hakee velallista konkurssiin, on siten osoitettava muulla tavoin, että velallinen on maksukyvytön eikä maksukyvyttömyys ole tilapäistä.

Esityksen tavoitteena on nyt voimassa olevan väliaikaisen lain voimassaoloa jatkamalla estää koronavirustilanteen vuoksi maksuvaikeuksiin joutuneiden yritysten konkurssit. Väliaikaislain voimassaoloa jatkamalla saadaan myös lisäaikaa harkita ja toteuttaa uusia toimia maksuvaikeuksissa olevien yritysten tilanteen helpottamiseksi. Nyt voimassa oleva väliaikainen laki on voimassa lokakuun loppuun. Lain jatkon on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lähde: Oikeusministeriö