Verohallinto määrää myöhästymismaksun, mikäli tulorekisteriin pakollisina ilmoitettavat tiedot maksetuista suorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin myöhässä.

Myöhästymismaksuja määrätään vuoden 2021 alusta alkaen, ensimmäisen kerran 9.2.2021.

Myöhästymismaksun määrä on kolme euroa jokaiselta säädettyä viimeistä ilmoittamispäivää seuraavalta päivältä ilmoittamisajankohtaan saakka, kuitenkin enintään 135 euroa. Jos tiedot ilmoitetaan yli 45 kalenteripäivää säädetyn viimeisen ilmoittamispäivän jälkeen, myöhästymismaksun määrä on kuitenkin edellä mainittu määrä lisättynä yhdellä prosentilla myöhässä ilmoitetun veronalaisen suorituksen tai sitä suuremman myöhässä ilmoitetun eläkkeen perusteena olevan työansion määrästä.

Jos tiedot maksetuista suorituksista on ilmoitettu tulorekisteriin määräajassa, voi maksukuukaudelta ilmoitettuja tietoja korjata tai täydentää seuraamusmaksutta 45 päivän ajan säädetyn viimeisen ilmoittamispäivän jälkeen. Mikäli ilmoitettuja tietoja korjataan tai täydennetään yli 45 päivää säädetyn viimeisen ilmoittamispäivän jälkeen, myöhästymismaksua määrätään 1 prosentti myöhässä ilmoitetun veronalaisen suorituksen tai eläkkeen perusteena olevan työansion määrästä sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

Palkkatietoilmoituksen voi antaa tulorekisteriin myös etukäteen, kuitenkin aikaisintaan 45 kalenteripäivää ennen maksupäivää.

lähde: https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meistä/uutishuone/ajankohtaista/uutiset/tulorekisteri-ilmoitusten-viivästymisestä-määrätään-jatkossa-myöhästymismaksu/