Koronatilanteesta johtuen Verohallinto pidentää yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoitusten määräaikaa.

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoitus joulukuussa 2020 päättyneeltä tilikaudelta on annettava toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Veroilmoituksen jättöajan määräajan pidennys ei vaikuta yhteisöjen kiinteistöverotietojen korjaamisen määräpäivään.

Lähde: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/75843/verohallinnon-paatos-veroilmoituksen-ja-kiinteistotietojen-ilmoituksen-antamisesta-annetun-paatoksen-muuttamisesta/